รับทำคีย์ข้อมูลผ่าน EXcel


นักป้อนข้อมูล
detail

รับคีย์งาน Excel จัดบันทึกข้อมูลต่างๆตามที่ผู้ว่าจ้างสั่ง ในโซนภาคตะวันออกและกรุงเทพ ปริมณฑล


ฉะเชิงเทรา
Province
ฉะเชิงเทรา
Location
200 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)