รับทำเกม Unity VR AR OutSource/Freelance


โปรแกรมเมอร์/IT
detail

มีประสบการณ์การเขียนเกม 4 ปี+
รับทำ เกม เวบ หรือ งานโปรแกรมอื่นๆ

Web VR AR Simulation Game PC,Game Mobile, ทำเกมเล่นในงาน Event

มีประสบการณ์พัฒนาเกมลง Android ios มาแล้ว
สามารถเขียน C++ C# JavaScritp Action Script และอื่นๆ

รับทำ WebSite Wordpress สนใจติดต่อ

สนใจติดต่อ 0876337307
tearzna@gmail.com

www.y-mirsoft.com


Province
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2016-06-06 17:41:43

รับทำระบบ รับทำเกม Application cross platform Unity3D เกม VR AR

มีประสบการณ์การเขียนเกม 4 ปี+
C# JavaScript Web VR AR Simulation

มีประสบการณ์พัฒนาเกมลง Android ios มาแล้ว
สามารถเขียน C++ C# JavaScritp Action Script และอื่นๆ

สนใจติดต่อ 0876337307
tearzna@gmail.com


MESSAGE BOX


(X)