รับทำ e-learning บทเรียน online scorm ,offline CAI และ html5 webapp/ captivate


ติวเตอร์/สอนพิเศษ
detail
detail
detail


1. บทเรียน Flash CAI (offline)
- บทเรียน animation และ interactive รูปแบบ CAI หรือเครื่องมือช่วยสอนแบบ CD offline
- การเก็บบันทีกข้อมูลผู้ใช้งานลงเครื่อง เช่น ข้อมูล log in, คะแนนกิจกรรม, สถานะการเรียน, หน้าที่เรียนถึง
และสามารถสรุปรายงาน และ print เอกสารในรูปแบบ offline ส่งไปยังผู้ดูแลรายวิชาได้
- ผู้ใช้งานสามารถกลับมาเรียนต่อจากเดิม เมื่อทำการปิดเครื่องหรืออกจากระบบไปแล้ว2. บทเรียน Flash Scorm (online)
- บทเรียน animation และ interactive ในรูปแบบ scorm โดยใช้งานกับระบบ LMS (online)
- สามารถใช้ได้กับระบบ LMS หลายรูปแบบที่รองรับมาตรฐานบทเรียน scorm ได้แก่
moodle, Saba, IBM, learnsquare, blackboard อื่นๆ
- สามารถบันทึกผลการเรียน, คะแนนกิจกรรม, สถานะการเรียน, หน้าที่เคยเรียน, คะแนนแบบทดสอบได้
ลงระบบ LMS ซึ่งผู้สอนสามารถเรียกชมได้ หรือส่งต่อรายงานผลต่อไปได้3. บทเรียน HTML5 Scorm (online)
- บทเรียนรองรับการใช้งานแบบ Cross platform ใช้งานได้กับ pc, ios, android, window mobile อื่นๆ
- รูปแบบบทเรียนเป็น Responsive app ปรับเปลี่ยนขนาดหน้าจอตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่เข้าเรียน
- สามารถใช้ได้กับระบบ LMS หลายรูปแบบที่รองรับมาตรฐานบทเรียน scorm ได้แก่
moodle, Saba, IBM, learnsquare, blackboard อื่นๆ
- สามารถบันทึกผลการเรียน, คะแนนกิจกรรม, สถานะการเรียน, หน้าที่เคยเรียน, คะแนนแบบทดสอบได้4.บทเรียนในรูปแบบ อื่นๆ
- บทเรียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น VDO mp4, youtube, wmv รองรับการใช้งานกับระบบที่แตกต่างกัน
- เอกสารแนบ PDF, HTML, image, sound
- เกมส์ กิจกรรม แบบทดสอบ หรือรูปแบบ interactive เพื่อให้ผู้ใช้งานตอบสนองกับบทเรียนต่างๆ
ทั้งรูปแบบ Flash และ html5 webapp


5. บทเรียน Adobe captivate
- รับทำ Captivate บทเรียน หรือคู่มือประกอบการใช้งานระบบ
- Captivate แบบทดสอบหรือ simulate
- Interactive Captivate ตอบสนองการใช้งานระบบสนใจติดต่อ
Tel. 085-143-6858 (เต้)
Email : tae_typhoon@hotmail.com
line id : tae_typhoon


กรุงเทพมหานคร
Province
bangkok
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)