รับทำ web และออกแบบระบบ

ผลงานที่เคยทำด้าน web
- http://ar.winner.co.th
- http://dsonline.in.th
- http://fft.winner.co.th
- http://la.winner.co.th
- และยังมี web site ที่ใช้สำหรับควบคุมระบบต่างๆ

ผลระบบที่ออกแบบระบบ
1.ออกแบบและวางโครงสร้างระบบ Account และ Login ผ่าน Social ต่างๆ
2.ออกแบบโครงสร้างระบบเติมเงิน และทำการ Verify ข้อมูลเติมเงินจากการเติมเงินผ่านช่องทาง PlayStore และ App Store
3.ออกแบบระบบแจ้งปัญหาเต็มรูปแบบ เช่น ลูกค้าแจ้ง , ส่ง mail ตอบ , กระดานตอบโต้ เป็นต้น
4.ออกแบบระบบการซื้อของOnline

สำหรับขั้นตอนและกระบวนการทำงาน
ทีมงานเราจะแบ่ง web และ ระบบออกจากกัน โดยระบบจะใช้ Web Service เป็นหลัก
และ web จะมีการติดต่อผ่านทาง web service เท่านั้น
เหตุผล ต้องการควบคุมและจำกัดข้อผิดพลาด รวมถึงความปลอดภัยของระบบ


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)