รับปรึกษางานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ


รับจ้างทั่วไป
detail

รับปรึกษาและทำงานเอกสาร งานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย Excel / SPSS
รับรองคุณภาพจากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5 ปี เคยเป็นนักวิจัยและผู้จัดการโครงการหลายโครงการ และมีประสบการณ์สอนสถิติเพื่อการวิจัยในสถาบันชั้นนำของประเทศ

-บริการงานเอกสารตั้งแต่การจัดหน้ากระดาษ พิสูจน์อักษร แปลภาษาอังกฤษ สารบัญ บรรณานุกรม บทคัดย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
-บริการทำการนำเสนอข้อมูล Presentation ให้น่าสนใจ
-บริการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่การคีย์แบบสอบถาม จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลระดับง่ายด้วย excel และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งพรรณนาและอนุมานด้วย SPSS เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
website: https://dsearchconsultancy.wixsite.com/dsearch-consultancy/
facebook: https://www.facebook.com/dsearch.consultancy/

ติดต่อสอบถามได้ที่
Line ID: @wow5832p (มี@ด้วย) หรือ d.search
E-mail: dsearch.consultancy@gmail.com


กรุงเทพมหานคร
Province
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)