รับปรึกษาและให้คำแนะนำในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่47
นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่54(วิศวกรรมเครื่องกล)
ส่งทางอากาศรุ่นที่48
ศิษย์การบิน ทอ. น.127-53-1
นักบิน บจ.7(ALPHA JET)
ครูการบิน แบบ บฝ.16ก และบฝ.19

-ให้คำแนะนำในการอ่านหนังสือ
-ให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย
-เป็นวิทยากรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียน/กลุ่มนักเรียนที่ต้องการสอบนตท.
-สามารถสอน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และพละศึกษา
-เป็นวิทยากรและโค้ชในการสอบสัมภาษณ์


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพและปริมณฑล
Location
Website
300 บาท
ราคาต่อชั่วโมง


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)