รับผลิตและติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา, สื่อนอกบ้าน, สื่อเคลื่อนที่ (Out of Home Media)


สื่อสิ่งพิมพ์
detail

บริษัท อะชิ แอคทิเวชั่น จำกัด
ONE FOR ALL’S MARKETING COMMUNICATION
ครอบคลุมทุกความต้องการ ในที่เดียว!!!

ให้บริการทางด้านการสื่อสารการตลาด โดยใช้เครื่องมือทั้ง Online และ Offline ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียล, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, สื่อเคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย...ทุกรูปแบบ...ทั่วประเทศ

สื่อโฆษณา...ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายด้วยประสบการณ์การทำงานด้านสื่อโฆษณามามากกว่า 10 ปี
เรามีสื่อให้ท่านเลือกใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ามายที่จะตอบโจทย์ให้กับสินค้าและบริการ

ปัจจุบันถือได้ว่า OOH Media (Out of Home Media) เป็นกลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาด ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกแขนงหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากการที่สินค้า งานบริการ และธุรกิจบันเทิงต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารการตลาดในการจัด Campaign Promotion การเปิดตัวสินค้าใหม่ และการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ

A CHI ACTIVATION ขอนำเสนอทีมงาน A CHI TEAM WORK ซึ่งได้พัฒนาศักยภาพการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ OOH Media ตั้งแต่การเลือกใช้สื่อ การเลือกทำเล มุมมองที่เห็นได้ชัดเจน การกระจายสื่อ เส้นทาง การกำหนดแผนที่ เป้าหมาย คุณภาพในการติดตั้ง และที่สำคัญระยะเวลาที่ใช้ดำเนินงานในการติดตั้งที่รวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้อง กับ Timing หลักของแต่ละ Campaign


Province
Bangkok
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)