รับพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบทำงานเดี่ยวๆ หรือแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับระบบฐานข้อมูล

รับพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ ทั้งแบบทำงานเดี่ยวๆ หรือแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับระบบฐานข้อมูล สามารถพัฒนางานทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์, ระบบเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดค่าต่างๆ, ระบบสมองกลฝังตัว, งานออกแบบทางวงจรไฟฟ้า, วินโดว์แอพพลิเคชั่นที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลได้ รวมถึงการออกแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตศึกษา ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงทั้งภาคเอกชนและสายงานวิจัยทางด้านวิทยาศาตร์

ติดต่อที่เบอร์ 0852694087 คุณเชอร์รี่ หรือ Email : wsjtech2015@gmail.com


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)