รับพัฒนาระบบ Web Application / Design Website


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail
detail
detail

Web Application (intranet/internet)
ไม่ว่าจะเป็น Web Design, Web Application , ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (customs, cms), ระบบงานฐานข้อมูล
หลากหลายภาษาที่ใช้เขียน (C#,VB,PHP,ASP.NET Webform, ASP.NET MVC, และอื่นๆ )
หลักๆ พัฒนาด้วย C# ประสบการณ์มากกว่า 12ปี พร้อมรับและให้คำปรึกษา ยินดีรับเขียนตามจุดประสงค์และบังคับภาษาที่จะนำไปพัฒนาต่อ
ราคากันเองง่ายๆ หรือขึ้นอยู่กับการตั้งงบประมาณของผู้จ้างงานไว้
ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ

http://www.thanachartinsurance.co.th (e-commerce/Web Desgin)
http://www.connexioncondo.com (Web Desgin)
http://www.inter-auction.in.th/eauction/ (ระบบประมูลออนไลน์)
http://www.11complete.com (Web Desgin)
ระบบเทคโนสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บรายได้ภาษีจังหวัด (intranet)

ต้องการให้ช่วยไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ งานไหนๆ ปรึกษาได้ โทร.มาได้เลยครับ
063-516-8565 หรือ lineid : Kiatdecha.Son


กรุงเทพมหานคร
Province
ทุกสถานที่
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)