รับพัฒนาและแก้ไขระบบ GPS tracking


โปรแกรมเมอร์/IT
detail

1. เก็บความต้องการและให้คำปรึกษา
2. ทำความเข้าใจ source code ระบบเดิม (ถ้ามี) ออกแบบระบบที่จะแก้ไขเพิ่มเติม และทบทวนความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเริ่มทำงาน
3. ดำเนินการพัฒนา และให้ผู้ว่าจ้างทดสอบเป็นส่วนๆ
4. ผู้ว่าจ้างตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมด
5. ส่งมอบ source code


Province
1,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)