รับพัฒนา Native iOS Application


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail
detail

รายละเอียดราคา
- ราคาเริ่มต้นไม่รวมค่า Apple Developer ID ($99 USD)
- มี Designer ออกแบบที่มีประสบการณ์ให้ถ้าหากต้องการ สามารถออกแบบ UX/UI ตาม concept ที่ให้มา และแก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง (ค่าจ้างออกแบบไม่รวมในราคาเริ่มต้นขึ้นอยู่กับ scope งานแต่ละชนิด)
- เปลี่ยนหรือเพิ่ม Functional(s) ระหว่างการพัฒนาทีนอกเหนือจากเอกสารที่คุยไว้ครั้งแรกจะคิดราคาเพิ่มตามความยากง่ายของ function นั้นๆ (อาจทำให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพิ่มขึ้น)

รายละเอียดข้อตกลง
มีเอกสารประกอบการทำงานสามารถ Track งานได้
มี Mistone ให้เห็น Porgress งานว่าใช้ระยะเวลาในการทำงานเท่าไหร่ทำอะไรบ้างในช่วงเวลานั้น

เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกันงาน 6 เดือน แก้ไขข้อผิดพลาด(Bug)ของระบบตามเอกสารเท่านั้น นับจากส่งมอบหรือ Upload ไปยัง AppStore

ประสบการณ์ทำงาน
iOS Developer with Swift, CocoaPod, Firebase back-end. Git version control, testFlight

Freelance projects
iOS Application - Smart MICE & Tourism
iOS Application - KOH TAO APP
iOS Application - CM Smart Tourism
Android application - ShoppingPro

Full-Time Jobs
Iglu Studio, Chiang Mai

การศึกษา
ปริญญาตรีจาก Software Engineering from College of Art, Media and Technology, Chiang Mai University, Class of 2013
นักเรียนแลกเปลี่ยน Cutter Morning Star High School, Class of 2007


Province
Chiang Mai
Location
Website
200 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
800 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXnutthikaphan

กรุณาติดต่อที่เบอร์ 0875352113 หรือ nutthikaphan@smilenetwork.in.th

2017-01-19 14:45:59

nutthikaphan

สวัสดีค่ะ ต้องการติดต่อ ทำระบบ ios app ค่ะ

2017-01-19 14:45:18
(X)