รับพิมพ์งานด่วน และพิสูจน์อักษร


นักป้อนข้อมูล
detail

รับพิมพ์งานเอกสาร
1. Microsoft Word (ไทย) 20-25 หน้า
230 บาท ระยะเวลา 1 วัน (กรณีเกินคิดหน้าละ 8 บาท)
Microsoft Word (อังกฤษ) 20-25 หน้า
250 บาท ระยะเวลา 1 วัน (กรณีเกินคิดหน้าละ 10 บาท)
แก้ไขได้ 2 ครั้ง

2. กรณีเป็นตาราง สูตร แผนภูมิ กราฟฟิค (อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวหนังสือ)
คิดเพิ่มหน้าละ 8-10 บาท

3. รายละเอียดการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วแต่ลูกค้าระบุ ถ้าไม่ระบุจะใช้เป็น
หน้ากระดาษ Margin Normal ซ้าย ขวา บน ล่าง และ Angsana New 16

4. ชำระเงินผ่าน ธนาคาร

5. การรับส่งงาน ผ่านทาง E-mail เท่านั้น
ลูกค้าส่งรายละเอียดงาน PDF. JPEG. ผ่านทาง E-mail ให้ครบ
การส่งไฟล์กลับ เป็นไฟล์ Doc. และ PDF.

6. กราฟฟิคตามแบบแทรกตามเนื้อหาสามารถทำได้

7.พิสูจน์อักษรคำละ 5 บาท กรณี 50-100 หน้าเหมารวม 150 บาท

8 .งานด่วนงานเร่ง แจ้งได้ พร้อมเสนอราคากลับค่ะ


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXkwang_rungarun

สวัสดีค่ะ สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ 38คำ/นาที และ ภาษาอังกฤษได้ 42คำ/นาที สนใจทำงานนี้ค่ะ ขอส่งรายละเอียดให้ทางเมล์นะคะ

2017-11-16 18:26:20
(X)