รับพิมพ์งานเอกสาร งานด่วน และพิสูจน์อักษร


รับจ้างทั่วไป
detail

รับพิมพ์งานเอกสาร งานด่วน และพิสูจน์อักษร

1. Microsoft Word (ไทย) 20 หน้า
230 บาท ระยะเวลา 3-5 วัน (กรณีเกินคิดหน้าละ 8 บาท)
Microsoft Word (อังกฤษ) 20 หน้า
250 บาท ระยะเวลา 3-5 วัน (กรณีเกินคิดหน้าละ 10 บาท)
แก้ไขได้ 2 ครั้ง
Microsoft Word (ไทย+อังกฤษ ) 20 หน้า
280 บาท ระยะเวลา 3-5 วัน (กรณีเกินคิดหน้าละ 12 บาท)

2. งานด่วนงานเร่ง แจ้งได้ ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ใช้เวลาในการจัดทำ 1-2 วัน

3. กรณีเป็นตาราง สูตร แผนภูมิ กราฟฟิค (อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวหนังสือ)
คิดเพิ่มหน้าละ 8-10 บาท

4. รายละเอียดการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วแต่ลูกค้าระบุ ถ้าไม่ระบุจะใช้เป็น
หน้ากระดาษ Margin Normal ซ้าย ขวา บน ล่าง และ Angsana New 16

5. การรับส่งงาน ผ่านทาง E-mail เท่านั้น
ลูกค้าส่งรายละเอียดงาน PDF. JPEG. ผ่านทาง E-mail ให้ครบ
การส่งไฟล์กลับ เป็นไฟล์ Doc. และ PDF.

6. กราฟฟิคตามแบบแทรกตามเนื้อหาสามารถทำได้

7. ลูกค้าแจ้งรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน

8.พิสูจน์อักษรคำละ 5 บาท กรณี 50-100 หน้าเหมารวม 150 บาท

9. ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนทางเราลงมือทำ ชำระเงินผ่าน ธนาคาร


กรุงเทพมหานคร
Province
40 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
300 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)