รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ตามOrderค่ะ

รับพิมพ์งานทุกประเภท ทั้งไทยและอังกฤษ
ภาษาไทย ราคาตามชิ้นงานเริ่มต้น หน้าละ 6 บาท
ภาษาอังกฤษ ราคาตามชิ้นงาน เริ่มต้น หน้าละ 8 บาท
สามารถรับคีย์ข้อมูล ได้ทั้ง Microsoft word ,Excel
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Plpatty18@gmail.com


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)