รับพิมพ์งาน / ทำ PowerPoint / ทำ Excel ระดับไม่ธรรมดา

มีประสบการณ์การทำ Power Point นำเสนอผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จัก
มีประสบการณ์การทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ด้วยสูตรขั้นสูงใน Excel

งานดี มีคุณภาพ ราคาเป็นกันเอง


Province
กรุงเทพ
Location
200 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)