รับพิมพ์งาน และทำสไลด์พรีเซนต์งาน


สื่อสิ่งพิมพ์
detail
detail
detail
detail
detail

1.รับพิมพ์งานด้วยโปรแกรม word และ pages ราคาหน้าละ 10 บาท
---โดยลูกค้าส่งไฟล์รูปของเอกสารที่ต้องการพิมพ์มาให้ (ระยะเวลาตามเนื้อหาที่พิม์ และระยะเวลาที่ลูกค้าตกลง) จะส่งไฟล์ word หรือ pages และไฟล์ pdf ตามแต่ลูกค้าต้องการ

2.รับทำสไลด์พรีเซนต์งานด้วยโปรแกรม powerpoint หรือ keynote ราคาสไลด์ละ 60 บาท (10 สไลด์คิด 500 บาท) ระยะเวลาทำงาน 1-3 วัน
---โดยลูกค้าส่งไฟล์ powerpoint ที่ลูกค้าเรียบเรียงเนื้อหา และรูปภาพที่ต้องการมา หากส่งเป็นไฟล์ word คิดเพิ่ม 500 บาท หรือตามขนาดเนื้อหามากน้อยเพียงใด
จะส่งไฟล์ powerpoint หรือ keynote และไฟล์ pdf ตามแต่ลูกค้าต้องการ

ติดต่อได้ทาง
Line : @ghd4413x (มี @ ด้วย)
Email : topjira11@gmail.com


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)