รับพิสูจน์อักษร/พิมพ์เอกสาร

รับพิสูจน์อักษรสำหรับผู้ที่กำลังหาใครซักคนมานั่งจับผิดสิ่งที่ตัวเองพิมพ์
- ในส่วนของประสบการณ์ในการพิสูจน์อักษรนั้นเราไม่มี แต่จากประสบการณ์การนั่งจมอยู่กับหนังสือมาสิบ
กว่าปีทำให้เรามั่นใจว่าเราทำได้
- ราคาแปรผันตามความหนา เจอคำผิดคิดจุดละ 5 บาท แต่ถ้าเหมา 50-100 หน้า 120 บาท เราก็ยินดี
- จริงๆ รับพิมพ์เอกสารด้วย ตั้งใจให้ราคาไม่เกิน 8 บาท/หน้า
- หรือถ้าอยากให้ทำทั้งพิมพ์ทั้งพิสูจน์ เราก็ยินดีทำให้
- ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน
- ไม่รับหนังสือราชการ หรือเอกสารที่ต้องใช้คำราชาศัพท์ เพราะไม่ชำนาญ
- การรับส่งงาน เราจะรับส่งกันผ่านทางอีเมลเท่านั้น จะได้ไม่เสียค่าเดินทางในการไปมาหาสู่กัน
- สนใจติดต่อได้ที่
อีเมล : pa_tananan@hotmail.com
LineID: oatteaberry


ระยอง
Province
Rayong
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)