รับสอนความถนัดสถาปัตย์ / PAT4

รับสอนพิเศษความถนัดทางสถาปัตยกรรม เพื่อสอบตรง หรือสอบ PAT4 เข้าเรียนคณะสถาปัตย์ค่ะ
รับสอน ตัวต่อต่อหรือกลุ่ม
มีประสบการณ์สอนด้านนี้มาก่อนค่ะ
สถานที่สอนตามแนวรถไฟฟ้า MRT สยาม หรือที่บ้าน (ถ้าเดินทางสะดวก)

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
ติดต่อสอบถามค่าเรียนหรือข้อมูลเพิ่มเติม
0886417000 โทร/ไลน์ ได้ 24 ชม. ค่ะ


กรุงเทพมหานคร
Province
ดินแดง พระราม 9
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)