รับสอนพิเศษภาษาเกาหลีเบื้องต้น

สอนตั้งแต่พื้นฐานการอ่าน เขียน ประสมคำตัวอักษรฮันกึล
บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ถึงระดับภาษาเกาหลีขั้น 1-2
//เรียนอย่างต่ำครั้งละ 2 ชม.//

สามารถเรียนออนไลน์ผ่าน Skype ได้หากไม่สะดวกเดินทาง
//เรียนออนไลน์จะคิดเป็นคอร์ส คอร์สละ 10 ชม. เรียนได้ครั้งละ 1-2 ชม.//


กรุงเทพมหานคร
Province
พญาไท
Location
Website
300 บาท
ราคาต่อชั่วโมง


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)