รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น โดย P'Phone บัณฑิตวิศวะลาดกระบัง


ติวเตอร์/สอนพิเศษ
detail

ระดับที่สามารถสอนได้ : อนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (อนุบาลสามารถสอนได้ทุกวิชา ประถมสามารถสอนวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษได้) รับติวเข้า ม.1 และ ม.4

***ติวเตอร์มีประสบการณ์ จบคณะวิศวกรรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เทคนิคการสอน : สอนให้เข้าใจ concept แล้วฝึกฝนให้ทำโจทย์ ฝึกวิธีคิดต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เน้นให้เข้าใจมากกว่าการจำ มีประสบการณ์ในการสอนวิชาคณิตศาตร์ทั่วไป นักศึกษาปี1 รวมถึงเด็กประถมและมัธยม ผู้สอนได้เคยร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหลายด้าน มีความเป็นกันเอง รักในการสอน ปัจจุบันเป็น Engineer และ tutor


กรุงเทพมหานคร
Province
ลาดพร้าว รามอินทราและตามแนวmrt
Location
Website
200 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
250/hr 300/hr บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)