รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ


ติวเตอร์/สอนพิเศษ
detail

วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปรับพื้นฐาน เพิ่มเกรด
- ติว O-net , pat1 , สอบตรง

ค่าเรียน
ตัวต่อตัว 250 บาท/ชั่วโมง/คน
กลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 225 บาท/ชั่วโมง/คน
------------------------------------------------------------------

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเรียน
>>ระดับประถมศึกษา
ตัวต่อตัว 200 บาท/ชั่วโมง/คน
กลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 180 บาท/ชั่วโมง/คน
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวต่อตัว 225 บาท/ชั่วโมง/คน
กลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 200 บาท/ชั่วโมง/คน
----------------------------------------------------------------------------------
คุณสมบัติผู้สอน
กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เกรดเฉลี่ย 3.73
คะแนนสอบวิชา O-net 83.5 คะแนน

----------------------------------------------------------------------------------
สถานที่รับสอน
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
เซนทรัลลาดพร้าว
ยูเนียนมอล
และบริเวณอื่นๆ ลองติดต่อเข้ามาดูค่ะ

โทร 094-3061733 (เนท)


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)