รับสอนพิเศษเด็กอนุบาล-ประถม1-3 ,สอนการบ้าน แถวรังสิต/ฟิวเจอร์

รับสอนพิเศษเด็กอนุบาลที่จะปรับพื้นฐานเข้าป.1
เชาว์ปัญญา-คณิตศาสตร์-ภาษาไทย
สอนการบ้านน้องป.1-3 และ เนื้อหาที่น้องเรียน
รับสอนย่านรังสิต/ฟิวเจอร์ วันธรรมดา
>> เป็นนักศึกษาปี1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ<<
[ID:cmcrispmint] // tel. 083-890-9003 มิ้น


ปทุมธานี
Province
รังสิต/ฟิวเจอร์
Location
Website
200 บาท
ราคาต่อชั่วโมง


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)