รับสอนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ยังไม่มีพื้นฐาน


ติวเตอร์/สอนพิเศษ
detail

สามารถสอนให้ได้ทุกวัย
ชั่วโมงละ 400 บาท
2-3 คน ชั่วโมงละ 350 บาทต่อคน
4 คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 300 บาทต่อคน

มีเอกสารประกอบการเรียนและสมุดคัดตัวอักษรให้
สามารถติวเพื่อสอบระดับและรับประกันการสอบN5


กรุงเทพมหานคร
Province
สามารถคุยและนัดหมายเรื่องสถานท
Location
400 บาท
ราคาต่อชั่วโมง


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)