รับสอนใช้โปรแกรมตัดต่อ


ติวเตอร์/สอนพิเศษ
detail
detail
detail

สอนตัดต่อด้วยโปรแกรม Premiere pro พื้นฐาน
(มีสอนโปรแกรม AE , PS , AU เสริมให้เล็กน้อยด้วย เพราะต้องใช้ร่วมกันในบางกรณี)
สอน 10 ชม. (สามารถแบ่งเป็นสองวัน หรือจะเรียนวันเดียวให้จบเลยก็ได้)
หลังเรียนจบสามารถนำไปใช้ทำงานจริงได้เลย

รับสอนถึงที่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
10,000 บาท / 1 คน

กรณีเรียนหลายคนพร้อมกันมีส่วนลดให้เยอะครับ
ติดต่อ 083-2417838 (ซัน)
sun.entfamily@gmail.com

ตัวอย่างผลงานผู้สอน
https://youtu.be/BZB6nmeAyG8
https://youtu.be/cq4QZU-eIgU


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)