รับออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Windows App, Web App ด้วย Delphi, C#, VB.net

รับออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Windows App, Web App
- สามารถพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการที่ผู้ใช้ให้ความต้องการได้
- สามารถพัฒนาโปรแกรมตามระบบงานเดิมที่ทำอยู่เป็นเอกสาร เปลี่ยนมาเป็นโปรแกรมได้
- ติดต่อดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกมาบันทึกข้อมูลได้ เช่น PLC Mitsubishi, เครื่องชั่งน้ำหนัก Mettler

ประสบการณ์ ทำงานโปรแกรมเมอร์ ให้โรงงาน
- เขียน Delphi 11 ปี
- .NET, C#, VB.net 5 ปี
- AngularJS 1 ปี

ระบบที่เคยทำมา
- MRP
- Recipe Management
- Planing
- Order Management
- Production Control (KANBAN)
- Warehouse and Inventory (Barcode, RFID)

Programming Language: Delphi, C#, VB.net, JavaScript, TypeScript

Web Front end: AngularJS, Bootstrap, ASP.net MVC

Web Back end: ASP.net Web API, WCF

Database: MS SQL, MySQL

PLC : Mitsubishi

ติดต่อได้ที่
E-mail: nattapongk@hotmail.com
โทร. 0810555627


Province
ระยอง
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)