รับออกแบบ/ขึ้นงาน 3D Interior,Exterior / Graphic Design


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail
detail
detail

Graphic Design
-รับทำสื่อ พิมต่างๆ เช่น Billboard , ป้ายข้างทาง, นามบัตร , logo , ใบปลิ้ว เริ่มต้นที่ 500
ภาพ Perspctive
- Interior ราคาเริ่มต้น รูปละ 2500
- Exterior ราคาเริ่มต้น รูปละ 3000
-รับขึ้นแบบ อาคารต่างๆ ตามแบบ Autocad หรือ ไฟล์ DWG , PDF
- 3D Model เล็กๆ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
(ราคาอาจปรับเปลี่ยนตามความยากง่ายและความละเอียดของงาน)
สามารถตัดต่อวีดีโอ ได้ เผื่อลูกค้าท่านใดสนใจทำ presentation ประกอบ(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


กรุงเทพมหานคร
Province
Bangkok
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)