รับออกแบบ ควบคุมและผลิตงาน ซัพพอร์ท ออแกนไนซ์ อีเว้นท์ หรืองานออกแบบทุกประเภท

สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, SketchUp, Final cut ได้
ทำงานออกแบบตั้งแต่เริ่มจนจบได้ทั้งงาน สามารถทำไฟล์ส่งผลิต ตลอดจนถึงการควบคุมติดตั้งได้
ทำงานบันทึก ถ่ายทำ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการตัดต่อ
มีความรู้เรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ พอสมควร
สามารถควบคุมดูแลระบบงานอีเว้นท์หน้างานได้ตั้งแต่ ด้านหลัง-ด้านหน้า
มีทีมงานช่วยดูแลเรื่องงานระบบทั้งหมด เครื่องเสียง รันคิว สเตจ ฯลฯ
ประสบการณ์ทำงานฟรีแลนซ์มาประมาณ 9 ปี

สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 0982698796 ชื่อ เปรี้ยวนะครับ


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)