รับเขียนบทความและรีวิวเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

ผู้เขียนเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ (รายละเอียดสามารถสอบถามได้เป็นการส่วนตัว หากลงรายละเอียดใน web อาจเป็นการทำผิดจรรยาบรรณได้) มีความรู้เชิงลึกในเรื่องสารสำคัญ กลไกการออกฤทธิ์ สามารถเขียนบทความหรือรีวิวในเชิงลึกได้ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน สามารถทำ research หาข้อมูลสนับสนุนบทความหรือตัวผลิตภัณฑ์ได้

มีความรู้ความเข้าใจในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่กำลังเป็นที่่นิยมอย่างดี


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)