รับเขียนระบบ Web application ต่างๆ, โปรเจคจบนักศึกษา (แก้ให้จนจบ), ให้คำปรึกษาการทำโปรเจค ราคากันเอง


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail
detail

ลองโทรมาสอบถามก่อนได้ครับ
ภาษาที่ใช้ PHP,MySql,SQLServer,Mail Server,Vb,Ajax,JavaScript,JQuery,XML,API,Web service,SOAP

ปัจจุบันผมทำงานเป็น Web Programmer Manager อยู่ที่บริษัทซอฟแวร์แห่งหนึ่ง ประสบการณ์ทำงานอยู่ที่ 8 ปี
ปัจจุบันซื้อบ้านอยู่ที่ กทม มาแล้วกว่า 10ปี
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ทำงานและที่อยู่อาศัยได้
ไม่มีการทิ้งงานแน่นอนครับ

สนใจติดต่อ
Email : siriwat45111@gmail.com
Tel : 0800557732

ตัวอย่างระบบงาน ที่ทำ บางส่วน
ระบบสำรองห้องพัก โรงแรมค่างๆ (Booking Engine System ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้ระบบนี้อยู่ประมาณ 200 โรงแรม)
https://www.1hotelrez.com/hotelbookings/?MPage=1&HotelID=WBE-TH-2015-03-00005&ChainID=WBG-TH-2015-03-00005
https://www.1hotelrez.com/hotelbookings/?MPage=0&HotelID=WBE-TH-2012-08-00003&ChainID=WBG-TH-2012-08-00002

การเชื่อมต่อการชำระเงินกับธนาคารต่างๆ Patment getway
- Paypal ทั้งแบบจ่ายแบบธรรมดา และแบบ Chain payment
- ธนาคารต่างๆภายในประเทศไทย

ระบบ Channel Manager เชื่อมต่อ ผู้บริการต่างๆ เช่น
- Siteminder, Agoda, Expidea, Yield Planet

ระบบเชื่อมต่อดึงข้อมูลระหว่างผู้บริการต่างๆ
- GTA, Miki Travel, Hotels pro, Tripadvisor

ระบบสำรองห้องพักในรูปแบบ B2B
http://clickadeal.asia/

ระบบการจัดการ ทัวร์และการท่องเที่ยว
http://admin.jtstravel.co.th/

ระบบจัดการข้อมูลเว็ปไซด์ หนังสือพิมพ์ (หน้าบ้านและหลังบ้าน)
http://www.siamturakij.com/

จัดทำระบบ เว็ปไซด์สำเร็จรูป CMS (Content managemnt system) และ responsive website เช่น
https://www.ez-cloud.ne
http://www.majesticsaigon.com/
http://www.grandhotel.vn/

ระบบ e-newsletter
http://www.1hotelsolution.com/enews

ระบบ loyalty programe
https://www.1hotelrez.com/loyaltyweb/

ระบบจัดการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร (ระบบจัดการงานบุคคล HR, การออก PR PO, การควบคุมวัตถุุดิบในการผลิต, การทำ stock)
http://pattradata.dyndns.org:1249/

ระบบงานบัญชีภายในบริษัท ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หัก ณ ที่จ่าย
http://acc.1hotelsolution.com/

ระบบสำรองที่นั่งเครื่องบิน (SKR Reservation System) ของรีสอร์ท Soneva ที่เกาะกูด
http://www.sixsenses.com/Soneva/
http://www.sgaairlines.net/skr

ระบบ SGA BeeSmart เป็นระบบภายในบริษัท ของสายการบิน SGA Airlines
http://www.sgaairlines.net/beesmart
http://www.sga.co.th

** สายการบินดังกล่าวตอนนี้ได้หยุดให้บริการแล้ว ทำให้เว็ปไซด์ไม่สามารถใช้งานได้

ระบบ ซื้อ-ขาย อุปกรณ์ ภายในบริษัทต่างๆ
http://www.plaraisanzabmike.com/
http://www.mungmee.co.th/index.php?page=login
http://www.touchinnovationtomorrow.com/login.php


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)