รับเขียนแบบเครื่องกล ด้วย Solidworks


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail
detail
detail

- รับเขียนแบบและออกแบบเครื่องจักรตาม Concept ที่ให้มา
- รับเขียนแบบและออกแบบ Jig Fixture Gauge
- เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล (Part) 2D 3D
- รับเขียนแบบเชื่อมประกอบ
- เขียนแบบเครื่องกลชิ้นงานประกอบ (Assambly)
- รับเขียนแบบ Conveyor ที่ใช้ในการลำเลียงงานในลักษณะต่างๆ
- รับเขียนแบบ เครื่องจักรทั้ง Line การผลิต ใหม่
- เขียนแบบ Modify เครื่องจักร ตามความต้องการของลูกค้า
- ถอดแบบชิ้นงานต่างๆ
- เขียนแบบตัดเลเซอร์ ม้วน พับ
- แปลงแบบ 2D เป็น 3D
ติดต่อ 084-9237768


Province
นครราชสีมา
Location
Website
500 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
4,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)