รับเขียนโปรแกรม Android เขียน Web Site เขียน IOTs รับงานเร่งด่วน


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail

ผมรับเขียนโปรแกรม Android ค่าจ้างเริ่มต้น 1,000 บาท
เขียนเว็บ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ไม่รวม Host
เขียน IOTs ควบคุมอุปกรณ์ผ่านมือถือ เริ่มต่น 1,000 บาท ไม่รวมอุปกรณ์

ง่าย 1,000 5,000 และ 10,000 ราคาเริ่มต้น ตามมาตราฐานเว็บอื่นๆ
Host พร้อมดูแล Server 5,000 บาท ตามมาตราฐาน

ถ้าเป็นลูกค้าที่ใหม่
ต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจน ว่ามีหน้ากี่หน้า
รูปภาพ ขนาด
เสียง
เงือนไขการทำงาน ต้องเป็นแบบไหน เช่น อยากได้การเก็บข้อมูล

ขอบคุณครับ
facebook: PumDragon
Line: p9989

https://www.facebook.com/IntimeITs


กรุงเทพมหานคร
Province
5,000 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
5,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)