รับเขียน แก้ไข ออกแบบ ระบบงาน computer program

ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้
- C# vb.net
- php
ระบบฐานข้อมูล
- sql server
- mysql
- oracle
อื่นๆ
- css , javascript, jquery


สุรินทร์
Province
150 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
700 บาท
ราคาต่อวัน
500 - 25000 บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)