รับเปิดคอร์สสอนภาษามพม่าขั้นต้น สำหรับอ่านและเขียน (มีตำราของตนเอง)


ติวเตอร์/สอนพิเศษ
detail

เราเป็นศูนย์รวมอาจารย์สอนภาษาพม่า ที่พัฒนาหลักสูตรของตนเอง สำหรับการเขียน อ่าน และพูด
โดยรับจัดคอร์สสอนให้กับทางสถาบันติวที่ต้องการให้มีภาษาพม่า โดยหนึ่งหลักสูตรจะอยู่ที่ 30-40 ชั่วโมง
ทางสถาบันติว เพียงมีสถานที่ และทำการประชาสัมพันธ์เท่านั้น การเรียน การสอน และการจัดการด้านเอกสาร ทั้งหมด เราจะดำเนินการเอง ...

ภาษาพม่า ด้านเขียน และอ่าน จะมีความสำคัญในการประกอบธุรกิจ
หลักสูตรของเราจึงเหมาะกับนักธุรกิจ หรือ ผู้สนใจการค้าขาย
เพราะจะมีการสอนให้พิมพ์ภาษาพม่าด้วยคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรด้วย


Province
กรุงเทพ
Location
Website
300 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
3,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)