รับเป็นพิธีกร/ผู้ประสานงาน/ผู้ติดต่องานทางโทรศัพท์

รับงาน Freelance
- งานพิธีกร (พิธีการ/บรรยากาศ)
- งานประสานงาน กิจกรรมต่างๆ event ต่างๆ
- งาน creative คิดงาน event ต่างๆ
- รับให้คำปรึกษาการจัดงานต่างๆ
- วางแผนการจัดกิจกรรม
- งานการกุศล ขอแค่ค่าเดินทาง เพราะอยากช่วยเหลือ เช่น งานวันเด็ก งานทำบุญ งานบริจาค
- มีทีมสันทนาการ ให้ความบันเทิง กรณีต้องการ
- ประสบการณ์การทำงานกิจกรรมมากกว่า 3 ปี


Province
500 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
2,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXcofen

พิธีกรแบบไหนครับ

2017-12-22 21:56:56

maiphai

สวัสดีค่ะ รับงานพิธีกรไหมคะ

2017-12-22 21:47:36
(X)