รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย//จีน-ไทย

ผู้แปลเรียนทางด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นมาโดยตรง มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ (ประเทศในโซนยุโรป) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

รับงานแปลเอกสารทุกรูปแบบ แปลเอกสารราชการทั่วไป แปลเอกสารคู่มือ แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลงานด่วน แปลบทความ ฯลฯ

ราคาการแปล

แปลภาษาอังกฤษ -> ภาษาไทย 100 บาท/หน้า A4
แปลภาษาจีน -> ไทย 150 บาท/หน้า A4

***ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา จำนวนเนื้อหา และระยะเวลาความเร่งด่วน

หมายเหตุ:

อัตราค่าบริการดังกล่าว

1) จะคำนวนโดยการใช้ font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 สำหรับภาษาไทย

2) จะคำนวนโดยการใช้ font Times New Roman 12 สำหรับภาษาอังกฤษ


*รับประกันคุณภาพงาน*


Province
Bangkok,Thailand
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)