รับแปลภาษาเยอรมัน-ไทย / ไทย-เยอรมัน


นักแปลภาษา
detail
detail
detail
detail
detail

รับแปล German – Thai , Thai – German ทางผู้แปลมีประสบการณ์ในการแปล จากการแปลเอกสารให้กับบริษัทรับแปลเอกสารหลายแห่ง มีผลงานแปลเอกสารภาษาเยอรมัน เคยได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนในประเทศเยอรมัน 2 รอบ มีใบวัดระดับภาษาสถาบัน Goethe-Institut ระดับ C1


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพมหานคร
Location
1 page for 300 - 500 บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)