รับแปลภาษาไทย-กัมพูชา

รับแปลหน้าละ 300 บาท
ประสบการณ์ เป็นครูสอนภาษาไทยกัมพูชา
และเป็นล่ามให้กับหน่วยงาน บริษัท


Province
ตราด พนมเปญ
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2017-09-28 15:05:52

รับแปลหน้าละ 300 บาท
ประสบการณ์ เป็นครูสอนภาษาไทยกัมพูชา
และเป็นล่ามให้กับหน่วยงาน บริษัท
รับประกันคุณภาพ
ติดต่อทางเฟส yorthlak ly ก็ได้ เพราะผมเดินทางไปมากัมพูชาบ่อยอาจติดต่อลำบาก


MESSAGE BOX


(X)