รับแปลภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย


นักแปลภาษา
detail

รับแปลเอกสารทางวิชาการด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป บริหารธุรกิจ เกษตรกรรม

แปลคู่มือต่างๆ เอกสารทางราชการ แผ่นพับ บทคัดย่อต่างๆ


กรุงเทพมหานคร
Province
150 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1,200 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)