รับงาน Staff | Sup | Setup | Event | Casual

รับงาน Part-time Staff | Sup | Setup | Event และตำแหน่ง Casual ตามโรงแรม เคยมีประสบการณ์ทำงานระหว่างกำลังศึกษาและต้องการประสบการณ์ในการทำงาน ชอบเรียนรู้ รักในงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และทัศนคติที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้ สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน อาศัยอยู่ในกรุงเทพ สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั้งในกรุงเทพและปริมลฑล สามารถออกต่างจังหวัดได้พร้อมกับทีมงาน ขณะนี้ยังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


Province
กรุงเทพมหานคร/ Bangkok
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)