ล่ามธุรกิจภาษาอังกฤษทั่วราชอาณาจักร


ไกด์ / มัคคุเทศก์
detail
detail
detail

-- รายละเอียด ---
รับงานล่ามธุรกิจให้เซลล์ทั่วราชอาณาจักรไทยครับ เซลล์ที่ต้องการคุยกับลูกค้ารายใหม่ หรือเจรจาธุรกิจ

-- ประสบการณ์ --
เมื่อสามปีก่อนได้มีโอกาสไปเป็นผู่ช่วยล่ามที่งาน FOOMA 2015 (Tokyo Big Site) ถึงจะไปญี่ปุ่นแต่เป็นล่ามภาษาอังกฤษ (ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นบ้าง) ให้ผู้ประกอบการทั้งในงานและในย่าน Shopping

ปัจจุบันเป็นล่ามให้เซลล์บริษัทขายอุปกรณ์การแพทย์แห่งหนึ่ง


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพมหานคร
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)