วิทยากร / พิธีกร / Coach / เขียนบทความ

วิทยากรอิสระด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พิธีกรงาน Event และงานวิชาการต่างๆ


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXmaiphai

สวัสดีค่ะ ยังรับงานพิธีกรไหมคะ

2017-12-22 21:49:37
(X)