สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ


ติวเตอร์/สอนพิเศษ
detail
detail

Education Background:
Himali Boarding School, India, Darjeeling 2009-2014
MUIC(Mahidol University International College) 2015-2015 (ออกเพราะจ่ายค่าเทอมไม่ไหว)
IIS-RU(Institute of International Studies Ramkamhaeng University) 2016-Now

มีประสบการณ์ด้าน ภาษาอังกฤษมากว่า 7 ปีเต็มโดยการไปศึกษาต่างประเทศครับ


กรุงเทพมหานคร
Province
300 บาท
ราคาต่อชั่วโมง


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)