อกแบบเว็บไซต์ หรือ Landing page รองรับทุกหน้าจอ


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail

ออกแบบเว็บไซต์ หรือ Landing page รองรับทุกหน้าจอ
ทำหน้าเพจให้จำนวน 5 หน้าเพจ,
พร้อม Domain+Hosting เป็นระยะเวลา 1 ปี,
พร้อมคู่มือการใช้งานและช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นหลังทำเว็บไซต์เสร็จ

- Website ทั่วไป เริ่มต้น 5,900 บาท ( Landing page)
- Website ที่มี ระบบหลังบ้าน เริ่มต้นที่ 7,900 บาท

- พัฒนา Website ไม่ว่าจะ หน้าเดียว( Landing page) หรือ หลายหน้า
- พัฒนา website ให้สามารถใช้ได้กับทุกหน้าจอ
- พัฒนา Website ที่มีระบบ หลังบ้าน เช่น ทำ stock,จองห้องพัก, blog , หรือ eCommerce
- รับออกแบบ ฐานข้อมูล


ขั้นตอนการทำงาน
1.ลูกค้ากำหนดความต้องการ
- สี โลโก Theme ที่ต้องการ
- จำนวนหน้า ข้อมูลที่ต้องการ
- ระบบโปรแกรมมิ่งที่ต้องการ
- แจ้งระยะเวลา
2.ออกแบบเป็นภาพและส่งให้ลูกค้าดูเพื่อปรับแก้ไข
-ลูกค้าสามารถปรับแก้ไข design ได้ในขั้นตอนนี้ แก้ไขได้ 3 ครั้ง
3. หลังสรุปแบบทำ Coding html แล้วอัพโหลดขึ้นโฮสท์
4. แก้ไขให้ทันทีเมื่อมีปัญหา


ชลบุรี
Province
300 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
900 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)