ออกแบบ Sticker Line


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail

- ตกลง concept ที่ชัดเจน
- ออกแบบ character หลัก 1 ตัว พร้อมลงสี เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ *แก้ไขได้จนกว่าจะโอเค*
- ออกแบบ ท่าทาง 40 ตัว ยังไม่ลงสี *แก้ไขได้จนกว่าจะโอเค
- ลงสีแล้วสามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง
- หากถูก Reject สามารถแก้ไขให้ได้จนกว่าจะผ่าน
*** สามารถให้คำปรึกษาและพูดคุยได้ตลอดจนกว่าจะจบงานค่ะ ***

สอบถามเพิ่มเติม Line: 0210mamiw


Province
กรุงเทพฯ
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)