AE/Creative/Event & Exhibition designer

ดิฉันสำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ุ6 เดือน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Brand Activate Executive เป็นเวลา 6 เดือน ก่อนหน้านี้เป็น Event & Exhibition designer
ดิฉันมีความถนัดด้านการออกแบบ และการนำเสนอผลงาน รวมไปถึงการ Create idea show performance สามารถใช้โปรแกรม Autocad , 3dsmax , photoshop , illutrator , powerpoint , excel ,microsoftword พร้อมเรียนรู้งาน และพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายคะ สามารถทำงานกับเด็กเล็ก เป็นคุณครูได้คะ


ขอบคุณสำหรับการพิจารณาคะ
อุมาภรณ์ ฤทธิ์พิทักษ์ (ปัท) 064-2243335


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)