Creative Event กว่า15 ปีบนเส้นทาง Event


ออแกไน/อีเว้นท์
detail

สามารถทำงานได้ครอบคลุมทั้ง Project ของงานตั้งแต่ไปรับ Brief จากลูกค้า-Creative-Co production--ประสานกับลูกค้า-On Show-เก็บรายละเอียดกับลูกค้า...พร้อมมีทีมงาน Staff ในการทำงาน (กรณีที่ต้องการ)
ติดต่อ : คุณเอส 081-666-1664


กรุงเทพมหานคร
Province
Bangkok
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)