Marketing for Real Estate

รับทำการตลาดให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ อาทิ คอนโดมิเนียม , บ้านจัดสรร เริ่มตั้งแต่ สำรวจพื้นที่ดิ สำหรับตัดสินใจวางผังโครงการ สำรวจสภาพตลาดและคู่แข่งขันโดยรอบ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาพัฒนาโครงการ และดำเนินการในขั้นต่อไป

1. วางแผนการตลาด และกำหนดทิศทางการทำการตลาด
2. วางแผนการใช้สื่อโฆษณา ตามแผนงาน รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับภายนอก
3. ออกแบบสื่อโฆษณา อาทิ ป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ โบว์ชัว ใบปลิว แบนเนอร์

งานส่วนอื่นๆที่เกี่ยวของ

Mobile : 0800814919


กรุงเทพมหานคร
Province
Ramindra rd.
Location
1,500 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOXitssariya2017

ตอนนี้ บริษัท Gogoprint เปิดรับพนักงาน "วิจัยราคา" ด่วนค่ะ! http://www.friendlyfreelance.com/project?id=1067

2017-02-06 10:41:26

itssariya2017

สวัสดีค่ะ อยากขอเสนองาน "วิจัยราคา" กับ บริษัท Gogoprint http://www.friendlyfreelance.com/project?id=1067

2017-02-06 10:40:15
(X)