Tour Guid


ไกด์ / มัคคุเทศก์
detail
detail

ต้องการนำเที่ยวทุกจังหวัดมีบัตรบรอนซ์เงินแต่ยังไม่มีประสบการณ์ เคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเรียน จบการท่องเที่ยว แต่พร้อมที่จะทำงานด้านนี้ เต็มที่ในการทำงานคะ


Province
ทุกจังหวัด
Location
Website
200 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1,600 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXyingielanla

หาคนนำเที่ยวใน กทม. ครึ่งวันนักท่องเที่ยวเป็นเกาหลี ผู้ใหญ่ 6 เด็ก 2 วันที่ 06/03/2018 มีคนขับรถให้คjะ LINE: LV.Magics

2018-02-18 23:43:20
(X)