ฟรีแลนซ์ หางานฟรีแลนซ์ นักเขียน นายแบบ นางแบบ

Contact Us

ติดต่อเรา


     ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา พบปัญหา หรือข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อเราได้โดยการใช้ฟอร์มอีเมลทางด้านล่าง ทั้งนี้ทีมงานเฟรนด์ลี่ฟรีแลนซ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการต่ออีเมลที่ติดต่อมาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์


ตัวอย่างจุดประสงค์ที่เหมาะสมสำหรับใช้งาน Contact us เพื่อติดต่อทีมงานของเรา

มีข้อสงสัย หรือพบปัญหาจากการใช้งานเว็บไซต์ ส่งข้อเสนอแนะ ติชมในส่วนของเว็บไซต์ รวมไปถึงข้อเขียนต่างๆ ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ แจ้งข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ เช่น พบลิ้งค์เสีย พบไวรัส สแปม แจ้งข้อความไม่เหมาะสมจากระบบแสดงความคิดเห็น หรือรายงานบุคคลที่รบกวนกล่องข้อความส่วนตัว เสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ ติดต่อเนื่องจากสนใจพื้นที่สำหรับเผยโฆษณาหรือ Link ที่เป็นประโยชน์์

*** โปรดระวังบุคคลที่แอบอ้าง ***

FriendlyFreelance.com เป็นเว็บไซต์อิสระอันเป็นพื้นที่สื่อกลางระหว่างฟรีแลนซ์ กับ ผู้สนใจว่าจ้างงาน ให้ได้มาพบกันเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ทีมงานของเว็บไซต์เราไม่มีนโยบายในการใช้ อีเมลหรือชื่อ FriendlyFreelance.com ในการติดต่อเป็นการส่วนตัว หรือส่งข้อมูลใดๆ อันมีเนื้อหานอกเหนือจากตัวเว็บไซต์ซึ่งนำเสนอข่าวสารให้กับฟรีแลนซ์ และผู้ว่าจ้าง หากพบการติดต่อ-เผยแพร่เนื้อหานอกเหนือจากที่ระบุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการแอบอ้างโดยบุคคลอื่น หากท่านพบเห็นโปรดแจ้งมายังทีมงานของเรา ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้


www.FriendlyFreelance.com, Bangkok, Thailand
E-mail: FriendlyFreelance.contact@gmail.comหาฟรีแลนซ์

FriendlyFreelance

Contact Us

News

About Us

ทีมงานของเว็บไซต์เราไม่มีนโยบายในการใช้ อีเมลหรือชื่อ FriendlyFreelance.com ในการติดต่อเป็นการส่วนตัว หรือส่งข้อมูลใดๆ อันมีเนื้อหานอกเหนือจากตัวเว็บไซต์ซึ่งนำเสนอข่าวสารให้กับฟรีแลนซ์ และผู้ว่าจ้าง หากพบการติดต่อ-เผยแพร่เนื้อหานอกเหนือจากที่ระบุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการแอบอ้างโดยบุคคลอื่น
(X)