brilliantaudio
เฉพาะสมาชิก
ชื่อ-สกุล
ชาย
เพศ
เฉพาะสมาชิก
อีเมลล์
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
ติดต่อช่องทางอื่น
ฝากประวัติ สำหรับ ผู้รับจ้าง ประกาศหา งาน

ประกาศหาคน สำหรับ ผู้ว่าจ้าง ประกาศหา ผู้ให้บริการ

Sales/Marketing : รับสมัคร Sales Executive ขายสายสัญญาณต่างๆ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่บริษัทฯนำเข้า
นักเขียน : (Content Writer)(DJ)(Freelance)
Product สำหรับ ประกาศซื้อขายสินค้าของ

Follower (1)
Following (0)
(X)